EdebiyatCa


  YEDİ MEŞALECİLER-ÖZELLİKLERİ-TEMSİLCİLERİ VE ESERLERİ-DERS NOTLARI - Yedi MeşalecilerREKLAMLAREkleyen: potomyali | Okunma Sayısı: 23761

YEDİ MEŞALECİLER

 • Yedi meşaleciler, milli edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memleketçiliklerine karşı olarak doğarlar.
 • Yedi Meşale adında ortak bir şiir dergisi çıkararak, Türk şiirine yeni bir ufuk açmaya çalıştılar.
  İlkelerini samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıkladılar.

 

 • Beş hececileri eleştirdiler ve onlara karşı çıktılar.
 • Batı edebiyatını özellikle Fransız edebiyatını kendilerine örnek alıp, izleyeceklerini söylemelerine rağmen beş hececilerin yolundan gitmişlerdir.

 • Ziya Osman Seba, Sabri Esat Siyavuşlugil,
  Kenan Hulusi, Yaşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret Solok, Muammer Lütfi ve Vasfı Mahir Kocatürk
     

 

Sabri Esat Siyavuşgil, (1907-1968) Şair, yazar, ansiklopedist.

 

İstanbul Erkek Muallim Mektebi, İstiklal Lisesi, Hukuk Fakültesi, Fransa'da Djon ve Lyon Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okudu. Felsefe öğretmenliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde psikoloji profesörü oldu.

 

Şiirlerini Güneş, Hayat, Muhit, Varlık, Meşale, Kültür ve Edebiyat dergilerinde; düzyazılarını Tan, Ulus, Yeni Sabah, Haber gazetelerinde yayınladı. Meydan Larousse'nin danışma kurulundaydı.

 

Ekspresyonistti ve Yedi Meşaleciler diye anılan akıma mensuptu. Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi, Sabri Esat'tan oluşan topluluk Yedi Meşale kitabını çıkarttı.

Varlık dergisinin 15 Ekim 1968 sayısı Sabri Esat Siyavuşgil özel sayısıdır.

 Eserleri,  Odalar ve Sofalar, 1933.

İstanbul'da Karagöz ve Karagözde İstanbul, 1938.

Karagöz, 1941. (Fransızcası 1951, İngilizce 1955)

Psikoloji ve Terbiye Bahisleri, 1940.

Roman ve Okuyucu, 1944, Folklor ve Milli Hayat, 1943.

 

Vasfi Mahir Kocatürk

Halk şiirlerinin biçimsel özelliklerinden yararlanarak hece ölçüsüyle ulusal, epik, lirik şiirler yazmıştır. Manzum oyunlar da denemiş olan Kocatürk, bir sanatçı olmaktan çok, edebiyatla ilgili kitap ve araştırmalarıyla tanınmıştır.

 

 

 Şiir Kitapları: Tunç Sesleri

Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon

 

 Oyunları: Yaman, Sanatkar

 

 Araştırma-İnceleme Eserleri: Yeni Türk Edebiyatı

Divan Şiir Antolojisi

Türk Edebiyat Tarihi

 

 

 

 

 

 

   

Yaşar Nabi Nayır (25 Aralık 1908, Üsküp - 15 Mart 1981, İstanbul), Varlık Dergisi'ni ve Varlık Yayınevi'ni kuran Türk şair ve edebiyatçıdır.

1946 yılında bakanlıktaki görevinden istifa edip Varlık Yayınevi’ni kurdu. Ölümüne değin de Varlık Yayınevi’ni yönetti.

 

Sanat yaşamının ilk döneminde şiirle uğraştı. Yedi Meşale Topluluğu’nun kurucuları arasında yer aldı. Sonraları öykü, roman, oyun ve deneme türünde de ürünler verdi. Çok sayıda çevirisi vardır. Ancak asıl önemli yönü, 48 yıl hiç aksatmadan yayımladığı Varlık Dergisi’dir. Hâlâ yayımlanan Varlık Dergisi, Türk edebiyatına büyük katkı sağladı, birçok yeni yazar kazandırdı.

 

 Eserleri

 Şiir: Onar Mısra (1932) Kahramanlar (1970, toplu şiirleri)

 Roman:  Bir Kadın Söylüyor (1931) Âdem ile Havva (1932)

 Öykü:  Bu da Bir Hikayedir (1935),Sevi Çıkmazı (1935)

 Oyun: Mete (1933) İnkılap Çocukları (1933) Beş Devir (1933) Köyün Namusu (1933)

 İnceleme – Deneme: Balkanlar ve Türklük (1936)

Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri (1937) Nereye Gidiyoruz (1948)

Yıllar Boyunca (1959)  Atatürkçülük Nedir (1963) Atatürk Yolu (1966) Edebiyat Dünyamız (1971) Değişen Dünyamız (1973) Çağımıza Ters Düşenler (1975)

 

 

Cevdet Kudret Solok 1907 - 1992) Yedi Meşale edebiyat topluluğunun kurucuları arasında yer alan Türk edebiyatçı ve edebiyat tarihçisi. Tam adı Cevdet Kudret Solok olan yazar, Cevdet Kudret adı ile tanınır.

 

Yazın yaşamına 1907’de Servet-i Fünun Dergisi’nde şiir ile başladı. Meşale Dergisi’nde toplanan Yedi Meşaleciler arasına katıldı. Yalnız bireyin dünyasındaki buruk, içedönük, karamsar ve kırgın duygularını yansıtan şiirler yazdı.

 

1928’de Birinci Perde adlı tek şiir kitabını yayınladı. Oyun, hikaye, roman türlerinde de eserler verdi. Oyunlarında bireylerin psikolojik saplantıların işledi. Daha sonraki yıllarda edebiyat ve tiyatro tarihine ilişkin incelemler yaptı, yazınsal sorunlara ilişkin eleştirel denemeler yazdı. 1945’de hazırladığı Türk Hikaye ve Roman Antolojisi’ni daha sonra Türk Edebiyatı’nda Hikaye ve Roman adıyla genişletti.

 

Karagöz adlı eserinde 35 karagöz oyununu tarihçeleri ve hikayeleri ile beraber topladı.

 

1973’te çıkan Ortaoyunu ile Türk Dil Kurumu Ödülü’nü, son deneme kitabı Kalemin Ucu ile 1991 Sedat Simavi Edebiyat Büyük Ödülü’nü aldı.

 

 

Kenan Hulusi 1906- 1943 Cumhuriyet döneminde kurulan Yedi Meşaleciler adlı topluluk üyesi ve hikayeci.

1943 yılında Adapazarı’nda yedek subaylığını yaparken, bir tifüs salgınında öldü.

 

Öğrencilik yıllarında edebiyat dünyasına adım atan yazar, ilk hikayelerini Servet-i fünun -Uyanış dergisinde çıkarır.Daha sonra aynı dergideki altı arkadaşı ile birlikte Yedi Meşaleciler adlı topluluğu kurarlar. Kenan Hulusi, toplulukta tek hikaye yazarıdır ve 1928 yılında bir antoloji hazırlar.

 

Doğan Kitap tarafından basılan “Yaz ve Aşk Hikâyeleri” adlı öykü derlemesiToplam beş hikaye kitabı yayınlayan yazar, “Osmanoflar” romanı ve kısa hikayelerinin birçoğu gazete sayfalarında kaybolup gitmiştir. Gazeteciliğinin de etkisiyle küçük hikaye tarzını benimseyen Kenan Hulusi, Cumhuriyet döneminde korku türünde örnekler veren ilk hikayecidir.

 

 Eserleri : Ölümünden sonra yayınlanan kitapları derleme, yeniden basım vs. olmaktadır.

Osmanoflar (1938) RBK Pansiyonu (1942) Yedi Meşale (ortak kitap) (1928)

Bir Yudum Su (1929) Bahar Hikâyeleri (1939)yalan Son Öpüş (1939)

Bir Otelde Yedi Kişi (1940) Bir Yudum Su (yedi yeni öyküyle birlikte) (1949)

Hikâyeler” (1973) Beşer Dakikalık Hikâyeler (2000)

Yaz ve Aşk Hikâyeleri (Ekim 2004)

 

 

Ziya Osman Saba cumhuriyet dönemi şair ve yazarı (1910-1957).

Mütareke yıllarında Galatasaray lisesini bitirdi. Cumhuriyet gazetesi muhasebe servisinde çalışırken bir yandan da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1936).

Milli Eğitim Basımevi'nde düzeltmenlik, Varlık Yayınevi'nde redaktörlük yaptı. "Yedi Meşale" topluluğunun üyesiydi. Bu topluluğun şiir anlayışını, yaşamının sonuna dek sürdüren tek şairdir. Şiirlerinde çocukluk ve ilkgençlik anılarına bağlılık, yaşamın küçük mutluluklarından duyulan sevinç, acıma duygusu, iyilik düşüncesi, İstanbul sevgisi, Allah'a şükran, ölüm gerçeğini kabulleniş gibi konuları, gözlemci ve dışavurumcu bir tarzla genellikle hece ölçüsüyle, ama kimi zaman serbest ölçüyü de kullanarak işlemiştir.

İlk şiiri Serveti Fünun dergisinde çıkan Saba, dergideki arkadaşlarıyla Yedi Meşale Topluluğu'nu kurdu. Yazı ve şiirleri Varlık dergisinde yayınlandı. İçe dönük bir yazar olan Ziya Osman Saba şiirlerinde aile sevgisi, kadere boyun eğiş, kulluk, küçük mutluluklarla yetinme, yoksulluk karşısında duyulan utanç ve merhamet gibi temaları işledi, hikayelerinde ise genellikle geçmiş yaşamın özlem ve acısını birarada vermeye çalıştığı görülür.

 Şiirleri: Geçen Zaman, Sebil ve Güvercinler, Çocukluğum, Ahiret,

Artık Yaşamak İçin, Beyaz Ev, Bilemiyorum,Eller,İstanbul

Orda da Geçiyor Günler, Patik Yap Kunduracı, Akşam, Ben de, Bir Ölünün Arkasından

Hikaye kitapları: Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Değişen İstanbul

 

 

Muammer Lütfi BAHŞİ

 

Doğum Tarihi 1903

Doğum Yeri Üsküp

Ölüm Tarihi 1947

 

Öğrenimini Hukuk ve İlahiyat Fakültelerinde tamamladı. Avukatlık ve hâkimlik yaptı. Arapça ve Farsça bilen şair, Cumhuriyet devri Türk şiirinde Yedi Meşaleciler diye bilinen şairler grubuna katıldı.

 

Eserleri

 

Yedi Meşale, Türk Akdeniz, İlk Kurşun.

 

 REKLAMLAR


Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, sorucam@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.